Utställing i Ballerup DK

Lolo, Dina og Aros var alla anmält utställingarna den 16-17 juni 2012. Då helgen kom var Dina halt om lördagen. Söndag var hon med. Jag fick hjälp av min systerdotter Maria, då Lolo och Dina var i samma klass.  Se resultater under utställinger.