Utställningar

Vi kommer ofta på de internationale och nationale utställningar i både Sverige, Danmark, Norge och Tyskland. Välj i menu’en den hund du vill titta på.