Utställning i Roskilde den 10 – 11 maj 2014 – Danmark

Aslans debut som gick ganska bra. Lördag Exl och söndag Exl, 4 i juniorklassen. Och vi fick lyckligtvis inte mycket regn även om SMHI och DMI hadde lovat detta.